Prawodawstwo po stronie zwykłego obywatela


Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z filarów społeczeństwa nie tylko Polski, ale również wielu innych. Zjawisko to gwarantuje wysoką wygodę życia dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że różnorakie konflikty będą rozwiązywane w sposób sprawiedliwy, kryminaliści skutecznie osądzani, a na wyroki sędziów nikt nie będzie wywierał zgubnego nacisku. Rzecz jasna warto mieć świadomość, że nie są to jedyne cechy szczególne praworządności – można wymienić ich znacznie więcej. W obecnych czasach jest to temat, który bez wątpienia dobrze jest intensywnie poruszać. Bez praworządności nie byłoby bowiem dobrze funkcjonującego społeczeństwa – mamy do czynienia ze swoistym fundamentem, na którym budujemy nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego powodu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do zapoznania się z krótkim wywodem odnośnie poszczególnych aspektów praworządności.

Wolne media

Warto mieć świadomość, że praworządność nie wiąże się tylko i wyłącznie ze skutecznym działaniem organów sądowniczych, ale także trzeba położyć nacisk na wszelkiego typu kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez wątpienia wolność mediów, które powinny działać sprawnie, być niezależne i nie mogą być w żaden sposób ograniczane czy cenzurowane przez takie instytucje, jak przede wszystkim państwo. Dzięki temu obywatele mają gwarancję korzystania z informacji z różnych źródeł, opinii oraz reportaży tworzonych przez niezależnych publicystów i dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale również w nieco szerszym ujęciu właśnie praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle przykrym i zgubnym, który godzi w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Kolejnym niewątpliwie kluczowym czynnikiem praworządności jest wolność do organizacji wszelkiego typu protestów, marszów czy też innego rodzaju form poparcia lub sprzeciwu różnego rodzaju zjawiskom, z reguły powiązanych z tym, w jaki sposób działa obecna władza. Nad wyraz ważne jest to, aby obywatele mogli nie tylko wyrażać swoje opinie, ale także je manifestować, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju poczynaniami rządu zgadzają lub nie – mówimy tutaj o naprawdę solidnym fundamencie zarówno praworządności, jak i ustroju, jakim jest demokracja.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Żeby mieszkańcy danego państwa mogli cieszyć się pełnią swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych czynności, niezbędne są odpowiednio działające urzędy. Wszyscy obywatele mają do czynienia z tego rodzaju instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, z którymi należy udać się do takowych – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i żaden organ władzy nie powinien w jakikolwiek sposób wpływać na ich pracę.

Równość względem prawa

Nikt nie może być “lepszy” jeśli chodzi o sprawy karne. Każdy z nas powinien opierać swoje działania na tych samych zasadach, ponosić taką samą odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której są równi i równiejsi w kwestii prawa – mamy wtedy do czynienia ze znaczną skazą na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że sprawiedliwy proces oraz odpowiedni prawnik należą się każdemu, niezależnie od tego, o jaką dokładnie sprawę chodzi. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy również pokusić się o wynajęcie zaufanego fachowca w tym zakresie. Na prawników również władza nie może pod żadnym pozorem wpływać, ponieważ znacznie gryzie się to z ideą praworządności.

Wolne wybory

Podejmowanie decyzji o rządzącej nami władzy to jedna z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Kiedy w kraju nie mogą odbyć się wolne wyboru, to nie można oznajmić, że żyjemy w wolnym kraju, jeśli ten deklaruje się jako kraj demokratyczny – mowa między innymi o kraju, w którym żyjemy. Bez wątpienia każdy prawnik to stwierdzi. W obecnych realiach trudno zwizualizować sobie komfortowe funkcjonowanie w kraju, w którym władza nie jest wybierana w wolnych wyborach – spójrzmy między innymi za naszą wschodnią granicę i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest potrzebna

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność to jeden z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania wszystkich cywilizowanych państw. W związku z tym musimy dbać o swoje prawa i domagać się praworządności w każdy możliwy sposób.

Bibliografia: adwokat-topczewska.pl