Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?


Czasami może pojawić się potrzeba wykonania usług wysokościowych w firmie. Wtedy pojawia się pytanie jakie są potrzebne uprawnienia do takich prac. Wykonywanie prac na wysokościach jest ryzykowne, dlatego zawsze trzeba zachować ostrożność. Takie prace to te wykonywane na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach, konstrukcjach budowlanych.

 Każdy kto chce takie prace wykonywać musi mieć specjalne uprawnienia oraz powinien przez kurs BHP. Każda osoba musi mieć orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że nie ma przeciwskazań do prac na wysokościach. 

Szkolenie BHP także ma specjalistyczny charakter i odnosi się do ryzyka i niebezpieczeństwa w pracy na wysokości. Dodatkowo badany jest również stan psychofizyczny danej osoby. Jedynie mają te wszystkie spełnione warunki można pracować na wysokościach. Osoba, która ma taką pracę wykonywać musi być zdrowa i gwarantować opanowanie. Stanowisko pracy wiąże się z różnymi stresującymi sytuacjami i sztuką będzie zachowanie spokoju.

Sprawdź jak pracują fachowcy: usługi wysokościowe warszawa