← Pozwól głosującym zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
← Głosujcy będą mogli podać własną odpowiedź.